Nồi đất Hàn Quốc 700ml size 8’ loại 1 mì cay

85,000 

Còn hàng